Foto: Autorx desconocidx. Se agradecerá información acerca de la autoría

Por Aranxa Vicens 

Ir al artículo en español

Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, coñecidas como “As Bolboretas”, en múltiples ocasións foron vítimas do terror ditatorial de Trujillo (encarceladas, violadas e torturadas) xa que loitaban pola liberación da República Dominicana. O 25 de novembro de 1960, os cadáveres das irmás Mirabal foron atopados, destruídos, no interior dun vehiculo afundido nun barranco. Horas antes, as tres mulleres, militantes activas contra o réxime de Trujillo, foran asasinadas por un escuadrón enviado polo ditador. Os homes do autócrata golpeáronas ata a morte e metéronnas dentro do vehículo para simular un accidente. Pero nunca houbo dúbidas de que se trataba dun delito. O asasinato das irmás Mirabal foi un dos desencadeantes da caída de Trujillo. As mulleres que a día de hoxe marchamos todos os 25N polas Violencia(s) de Xénero(s) estamos facéndoo en honor a esas mulleres colonizadas que foron asasinadas fai case 60 anos.

No fai falla dicir que o Movemento Feminista en Santiago de Compostela é en maioría hexemónico e que hai moito por deconstruír e decolonizar en cada colectivo. Asumindo que a maioría somos parte da Union Europea e que temos libre circulación polo territorio é normal que a deconstrución dos privilexios moitas veces quede en segundo plano. Iso é o traballo que dende o movemento feminista compostelán se ten pendente, e debe realizarse. Porén, as institucións publicas deben manter a coherencia cando inclúen na súa axenda política campañas de concienciación e solidariedade co feminismo.

A coñecida campaña “Galicia en negro” este ano lanzou distintos produtos, como cartaces para os negocios locais, bandeiras e camisetas. Estas últimas están feitas en Bangladesh, como indica na súa etiqueta. Buscando noutros Concellos que tamén tiveron está campaña (A campaña abrangue toda Galiza), descubrimos que por exemplo, en Carballo as camisetas estaban feitas en Murcia, o que significa que este aforro de cartos na materia prima non sucede en todos os Concellos. 

Fotografias: Aranxa Vicens

Moitas das mulleres racializadas e migrantes denunciamos este abuso colonial por parte do Concello, centos de mulleres a inicios de ano protestaban en Bangladesh pola explotación téxtil e as condicións laborais inhumanas ás que son sometidas, o salario mínimo en 2018 era de 82€ ao mes, sen contar horas extra, transporte, etc. Que unha institución publica europea produza camisetas “feministas” con mán de obra barata (que en realidade é mais unha neo-escravitude) de mulleres explotadas e que non sexa relevante porque non estamos preto desa realidade é un falta de ética e unha forte contradición cos obxectivos do feminismo antirracista e decolonial. Esta explotación non sería posible sen as relacións coloniais xurdidas entre territorios que foron colonizados fai séculos, e que os criollos e/ou a clase alta conservaron, xa que esas dinámicas favorecen os seus intereses económicos e políticos. 

Na paxina do Concello de Santiago de Compostela atopamos datos transparentes dos investimentos e pagos pero non están actualizados. A última cifra que se ten da campaña de Galicia en negro é do 2017: “Campaña “en negro contra as violencias» (2017-12-28) – 20.952 €”. Nesta listaxe están separados os prezos por categorías: a campaña, os materiais e unha lona, pero todo do ano 2017 ou previo. Non está demais dicir que non solo é unha campaña colonialista e antifeminista (se entendemos como feminismo a busca real da igualdade para todas e a comprensión das distintas opresións), senón que tamén deixa de lado os negocios locais que ofrecen estos mesmo servizos e garantizan un comercio xusto. 

O Concello de Santiago de Compostela e Territorio de Mulleres, ambos promotores desta campaña, deben asumir a súa responsabilidade. E o movemento feminista compostelán debe facer autocrítica do consumo e uso de roupa con mensaxes feministas que son incoherentes e contradictorios polos seus orixes e que apelan á sensibilidade das mulleres que loitamos no feminismo dende o antirracismo e a decolonidade. Se unha prenda oprime a outra, que sentido ten usala nunha protesta feminista? Pola outra banda, non debemos permitir que o feminismo caia na trampa da instrumentalización política, pois moitas veces é engadido a axendas políticas para manter a careta do  “politicamente correcto” dun partido político. Temos unha tarefa importantísima de cara ao futuro, debemos empezar a entender que a decolonización das institucións, costumes, mentes e ideoloxías é fundamental para a existencias doutras, das precarias, das coidadoras, das migradas, das racializadas, das mulleres que son de aquí e de alá e de ningún sitio. O antirracismo interpela a todas e todes, é a base para unha sociedade libre, xusta e combativa coas desigualdades. Sigamos saíndo á rúa polas irmás Mirabal, e loitemos contra ese colonialismo que condicionou as súas vidas. Non só é traballo das oprimidas, tamén dos e das opresoras.

Fuentes

(Non é necesario añadirlas) 

Protestas

https://www.efe.com/efe/espana/portada/los-trabajadores-textiles-de-bangladesh-protestan-por-cuarto-dia-consecutivo/10010-3861961

Salario mínimo

https://datosmacro.expansion.com/smi/banglades

Datos da campaña. Pagos Concello

https://orzamentoaberto.santiagodecompostela.gal/gl/pagos#view=payee&description=campa%C3%B1a&date=2013,2017&payee=&area=&department=&minAmount=&maxAmount=&fiscalId=

.


Foto: Autorx desconocidx. Se agradece a informacão sobre a autoría.

CAMPAÑA COLONIALISTA: GALICIA E NEGRO. ¿DÓNDE QUEDAMOS LAS OTRAS?

Traducido por Carmen Figueiras.

Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, conocidas como “las mariposas”, en múltiples ocasiones fueron víctimas del terror dictatorial de Trujillo (encarceladas, violadas y torturadas) ya que luchaban por la liberación de la República Dominicana. El 25 de noviembre de 1960, los cadáveres de las hermanas Mirabal fueron encontrados, destruidos, en el interior de un vehículo arrojado a un barranco. Horas antes, las tres mujeres, militantes activas contra el régimen de Trujillo, fueron asesinadas por un escuadrón enviado por el dictador. Los hombres del autócrata las golpearon hasta la muerte y las metieron dentro del vehículo para simular un accidente. Pero nunca hubo dudas de que se trataba de un delito. El asesinato de las hermanas Mirabal fue uno de los desencadenantes de la caída de Trujillo. Las mujeres que a día de hoy marchamos todos los 25N por la Violencia(s) de Género(s) lo estamos haciendo en honor a esas mujeres colonizadas que fueron asesinadas hace casi 60 años.

No hace falta decir que el Movimiento Feminista en Santiago de Compostela es en su mayoría hegemónico y hay mucho por deconstruir y decolonizar en cada colectivo. Asumiendo que la mayoría somos parte de la Unión Europea y que tenemos libre circulación por el territorio y es normal que la deconstrucción de los privilegios muchas veces quede en segundo plano. Eso es el trabajo que desde el movimiento feminista compostelano se pretende, y debe realizarse. Sin embargo, las instituciones públicas deben mantener la coherencia cuando incluyen en su agenda política campañas de concienciación y solidaridad con el feminismo.

La conocida campaña “Galicia en negro” este año lanzó distintos productos, como paneles para los negocios locales, banderas y camisetas. Estas últimas están hechas en Bangladesh, como indica en su etiqueta. Buscando en otros Concellos que también tuvieron esta campaña (que abarca a toda Galicia), descubrimos que, por ejemplo, en Carballo las camisetas estaban hechas en Murcia, lo que significa que este ahorro de dinero en la materia prima no sucede en todos los Concellos.

Fotografías: Aranxa Vicens

Muchas de las mujeres racializadas y migrantes denunciamos este abuso colonial por parte del Concello de Santiago, cientos de mujeres a inicios de año protestaban en Bangladesh por la explotación textil y las condiciones laborales inhumanas a las que son sometidas, el salario mínimo en 2018 era de 82 € al mes, sin contar horas extra, transporte, etc… Que una institutción pública europea produzca camisetas “feministas” con mano de obra barata (que en realidad es más una neo-esclavitud) de mujeres explotadas y que no sea relevante porque no estamos cerca de esa realidad es una falta de ética y una fuerte contradicción con los objetivos del feminismo antirracista y decolonial. Esta explotación no sería posible sin las relaciones coloniales surgidas entre territorios que fueron colonizados hace siglos, y que los criollos y/o la clase alta conservaron, ya que estas dinámicas favorecen sus intereses económicos y políticos.

En la página del Concello de Santiago de Compostela encontramos datos transparentes de las inversiones y pagos pero no están actualizados. La última cifra que se tiene de la campaña de “Galicia en negro” es de 2017: “Campaña “en negro contra as violencias» (2017-12-28) – 20.952 €”. En esta lista están separados los precios por categorías: la campaña, los materiales y una lona, pero todo es del año 2017 o anterior. No está de más decir que no solo es una campaña colonialista y antifeminista (si entendemos como feminismo la búsqueda real de la igualdad para todas y la comprensión de las distintas opresiones) sino que también deja de lado los negocios locales que ofrecen estos mismos servicios y garantizan un comercio justo.

El Concello de Santiago de Compostela y Territorio de Mujeres, ambos promotores de esta campaña, deben asumir su responsabilidad. Y el movimiento feminista compostelano debe hacer autocrítica de consumo y uso de ropa con mensajes feministas que son incoherentes y contradictorios por sus orígenes y que apelan a la sensibilidad de las mujeres que luchamos en el feminismo desde el antirracismo y la decolonialidad. Si una prenda oprime a otra ¿qué sentido tiene usarla en una protesta feminista? Por otro lado, no debemos permitir que el feminismo caiga en la trampa de la instrumentalización política, pues muchas veces es añadido a las agendas políticas para mantener la careta de lo “políticamente correcto” de un partido político. Tenemos una tarea importantísima de cara al futuro, debemos empezar a entender que la decolonización de las instituciones, costumbres, mentes e ideologías es fundamental para la existencia de las otras, de las precarias, de las cuidadoras, de las migradas, de las racializadas, de las mujeres que son de aquí, de allá y de ningún sitio. El antirracismo interpela a todas, es la base para una sociedad libre, justa y combativa con las desigualdades. Sigamos saliendo a las calles por las hermanas Mirabal y luchemos contra ese colonialismo que condicionó sus vidas. No solo es trabajo de las oprimidas, también de los y las opresoras.

Fuentes

Protestas

https://www.efe.com/efe/espana/portada/los-trabajadores-textiles-de-bangladesh-protestan-por-cuarto-dia-consecutivo/10010-3861961

Salario mínimo

https://datosmacro.expansion.com/smi/banglades

Datos da campaña. Pagos Concello

https://orzamentoaberto.santiagodecompostela.gal/gl/pagos#view=payee&description=campa%C3%B1a&date=2013,2017&payee=&area=&department=&minAmount=&maxAmount=&fiscalId=

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.